Kolding Jazzklub Kolding, den 23. januar 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
søndag den 19. februar 2023 kl. 12:30 på GODSET, Jens Holmsvej 5, 6000 Kolding
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent – stemmetællere, hvis dette bliver aktuelt.
3. Beretning for 2022
4. Regnskab for 2022 (vedhæftet)
5. Budget for 2023 (vedhæftet)
6. Kontingent 2023
7. Indkomne forslag
8. Valg
a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne
b) Valg af 2 suppleanter
c) Valg af revisor og revisorsuppleant
Nedenstående forslag fra bestyrelsen til valg:
Næstformand for 2 år Peter Søegaard
Kasserer for 2 år Poul Holm Pedersen
Bestyrelsesmedlem for 2 år Hardy Rasmussen
Suppleant for 1 år Kaj Petersen
Suppleant for 1 år Birgit Lynggaard
Revisor for 1 år Tove Karlsen
Revisorsuppleant for 1 år Gunnar Storm
Alle er villige til genvalg.

9. Eventuelt

Forslag skal sendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen inviterer medlemmer, der deltager i generalforsamlingen på et glas øl/vand/vin.
Koncerten starter forventet kl. 13:00 og er med:
Arosia

Med venlig Jazzhilsen
Kolding Jazzklub
Formand
Søren Julius Schmidt

Husk at medbringe gyldigt medlemskort!